Categoria

Romanç

5 de maig: text, parafraseig i comentari

Text complet de paràfrasi del poema Il Cinque Maggio d'Alessandro Manzoni, acompanyat de comentaris i anàlisis de figures retòriques.

Diàleg de la natura i un islandès: resum i anàlisi

Diàleg de la natura i un resum islandès: l’anàlisi i la síntesi de la famosa opereta moral de Giacomo Leopardi.

Resum El miserable

The Miserables, resum detallat de la novel·la de Victor Hugo: síntesi de la trama, els personatges i els temes; tot per a comentaris, ressenyes i formulari de llibres.