Categoria

Poemes

Parafrasis en línia realitzades: comentari i anàlisi

Recull en línia de paràfrasis ja realitzat, amb text original complet i anàlisis i comentaris acompanyats de poesia; per estudiar i estudiar.

A Zakynthos: text, paràfrasi i anàlisi de la poesia de Foscolo

Paràfrasi de A Zacinto, una de les lletres més famoses d’Ugo Foscolo, amb text complet i anàlisi de figures retòriques.

A la mort del germà Giovanni: text, paràfrasi i anàlisi

A Morte del Fratello Giovanni: paràfrasi acompanyat d’un text complet de la lírica d’Ugo Foscolo, ideal per estudiar o per escriure un comentari.

Alla Sera (Ugo Foscolo): text, paràfrasi i anàlisi

Paràfrasi d’Alla Sera, lírica d’Ugo Foscolo, amb text complet oposat i anàlisi de les figures retòriques presents en la composició poètica.

Canticle de les criatures: text, paràfrasi i anàlisi

Paràfrasi detallada del canticle de les criatures de Sant Francesc d’Assís, acompanyat de text complet i anàlisi de figures retòriques.

Anàlisi de textos: esquema i desenvolupament Primera Prova 2019

Aquí teniu l’anàlisi del text amb diagrama i exemple per realitzar i articular millor aquesta pista amb motiu del Primer examen de maduresa del 2019.

Odissea: paràfrasi del proemium

Paràfrasi del Projecte d’Odissea d’Homer: l’advocació a la musa i els esdeveniments narrats als versos 1 - 21 del poema amb enllaç al resum.

Ulisses i Polifèmia, resum i anàlisi per a paràfrasis

Resum de la història d’Ulisses i Polifèmia: descripció i resum de la història narrada al llibre IX de l’Odissea útil per a la paràfrasi.

Proemio Iliade: parafraseig i resum

Aquí teniu la paràfrasi i el comentari del Proemius de la Ilíada, amb text grec oposat, estudieu amb nosaltres les figures retòriques d’aquest famós poema homèric.