Categoria

Giacomo Leopardi

Infinito de Leopardi: text, paràfrasi i anàlisi

Paràfrasi de L ' Infinito de Leopardi: explicació completa de la poesia, acompanyada de comentaris i anàlisis de les figures retòriques del text.

A Silvia: paràfrasi, text i anàlisi de la poesia de Leopardi

Paràfrasi d’A Silvia, poema de Giacomo Leopardi, acompanyat d’una anàlisi de figures i temes retòrics; un examen minuciós del text.

Cançó nocturna d’un pastor errant d’Àsia: anàlisi

Cançó nocturna d’un pastor errant d’Àsia, de Giacomo Leopardi: paràfrasi, anàlisi i comentari sobre la poesia del gran poeta italià.

Village Saturday: text, paràfrasi, mètrica i anàlisi

Village Saturday: comentari i paràfrasi de la poesia de Giacomo Leopardi, amb l’anàlisi de les figures retòriques presents i les mètriques.

Breu assaig sobre Giacomo Leopardi

Assaig curt sobre Leopardi: traça d'un breu assaig sobre Giacomo Leopardi amb especial atenció al concepte d'infinit i pessimisme.