Categoria

Què vol dir

Què és el factor X i qui ho va inventar

Factor X: esbrineu què és el factor x, què significa l'expressió, d'on prové i qui va ser el primer a utilitzar-la.