Anonim

ANÀLISI DEL TEXT: COM FER-ho

L’anàlisi d’un text literari, ja sigui un text narratiu o poètic, requereix no només unes bones habilitats d’escriptura, sinó que, i sobretot, una excel·lent capacitat d’entendre el text i tant de contingut com d’anàlisi formal.

L’objectiu és, de fet, aprendre a comprendre el significat profund de qualsevol text, per no trobar-se en dificultat a la universitat i al món del treball. L’anàlisi del text es proposa als estudiants de totes les classes de secundària, i és una de les tipologies ( tipologia A ) de la primera prova final. Heu de fer una anàlisi de text per a treballs de casa o de classe, però no sabeu per on començar? No us preocupeu: en aquesta guia us explicarem detalladament com fer-ho i quin esquema cal seguir.

Necessiteu una guia específica per al Batxillerat? llegir:

 • First Maturity Test 2018: anàlisi de textos
anàlisi de text com fer-ho

COM ES FA L’ANÀLISI DEL TEXT: LES ORIENTACIONS A SEGUIR

Per analitzar correctament el text, cal parar atenció als passos següents:

 • Llegiu atentament el passatge i la introducció: tant si es tracta de prosa com de poesia, recordeu llegir la introducció del passatge i tot el text, fins i tot dues o tres parts si cal.
 • Feu una escala: abans de començar a escriure, és recomanable fer una escala de tots els punts a seguir per realitzar la pista:
  - Introducció
  - Comprensió del text (tema i resum o parafraseig)
  - Anàlisi de textos (temes tractats, estil, anàlisi formal)
  - Aprofundiment i conclusió (visions diverses, comparacions)
 • Anàlisi del text. Introducció. Ara podeu començar a escriure! Heu de presentar el text a analitzar especificant el títol, l’autor, l’obra i el tema principal.
 • Anàlisi del text. Comprensió del text. En aquest punt s’ha de fer un petit resum del text per tal de perfilar el seu contingut en els punts generals. En el cas de la poesia és possible que se us demani que parfraseu.
 • Anàlisi de text real. En aquest punt hem de començar a respondre les preguntes que acompanyen el text. Podrien tractar temes, termes específics, corrents literaris, l’estil de l’autor. En el cas de la poesia també cal analitzar l’aspecte formal, per tant la figura mètrica i la retòrica, recordant reportar sempre les parts del text esmentades.
 • Interpretació i informació general. Finalment, cal aprofundir en el text fent connexions amb altres obres del mateix autor o d’altres, potser inserint-lo en el context històric-literari al qual pertany.
 • Anàlisi de text: com escriure? Finalment, recordeu que l’anàlisi del text ha de tenir un estil impersonal: cal donar consideracions, però sempre objectivament emmarcant el text en el seu context i relacionant-lo amb l’autor.

ANÀLISI DEL TEXT: EL NOSTRE CONSELL

Aquesta anàlisi del text és una cosa més clara? Si encara teniu dubtes, llegiu les nostres guies:

 • Anàlisi del text: esquema i exemple. El patró a seguir i alguns exemples a partir dels quals cal inspirar-se.
 • Poesia, anàlisi d’un text poètic: com fer-ho. Guia detallada sobre com analitzar un poema.
 • Anàlisi del text: figures mètriques. Les principals figures mètriques a analitzar en poesia.
 • Anàlisi del text: figures retòriques. Figures retòriques i com trobar-les.